homepage
mobile LocusSolus

Zie ook:
Moderne- & Hedendaagse Abstracte Kunst

Exhibitions

TENTOONSTELLINGS PROGRAMMA

LOCUS SOLUS

THE PRESENT IS THE RESULT OF THE PAST
Franck Gribling, Curator MATERIAPRIMA

Kunstenaars ruimte LOCUS SOLUS
Pourbus straat 14
Antwerpen 2000

Open Vrijdag en Zaterdag, 14 – 18 uur

THE PRESENT IS THE RESULT OF THE PAST
Een CITY THOUGHTS project.
Initiator: Franck Gribling.

Kunst is het resultaat van emulatie en ontstaat in de loop der tijd uit een vruchtbare wisselwerking tussen kunstenaars.

Franck Gribling nodigt gedurende drie jaar (2010-2013), in samenhang met een overzicht van zijn eigen ontwikkeling, kunstenaars met wie hij gedurende zijn carrière in contact heeft gestaan, uit om retrospectieves van hun werk te tonen in LOCUS SOLUS, Pourbus straat 14, Antwerpen.

LOCUS SOLUS, een project van de Stichting CITY THOUGHTS, ARTISTS PRACTICE IN PROGRESS, is een plek waar de kunstenaar aan de macht is. Daar is de ontstaansgeschiedenis van de kunst te volgen in een serie terugblikken.
"LOCUS SOLUS, een begrip ontleend aan Raymond Roussel (1877-1933), werd in 1987 door Franck Gribling opnieuw gedefinieerd als de ideale plek om kunst te ervaren : "Locus Solus. Soms manifesteert er zich een concentratie van plotselinge energie. Soms verhevigt zich een zintuigelijke gewaarwording tot visioen. De plek is de plaats waar het verlangen zich manifesteert. Het is een projectie van de verbeelding, de verzamelplaats van verschijnselen waar de logica geen vat op heeft.”

De ontwikkelingen van de Kunst na de Tweede Wereldoorlog wortelen in de jaren Vijftig van de Twintigste Eeuw. Lyrische Abstractie en Informele materie-schilderkunst, de verzelfstandiging van het materiaal tot inhoud, vormen de basis van wat daana kwam in de jaren Zestig, samengevat onder de noemer Nieuwe Tendensen,Zero, Nieuw Realisme.
MATERIA PRIMA, ( 4 december 2010 - 22 januari 2010) de openingstentoostelling in LOCUS SOLUS, met werk van onder andere Armando,Rik van Bentum, Bram Bogart, Pieter Engels, Franck Gribling, Jan Henderikse, Ger Lataster, Cor de Nobel,Piet Ouborg, Henk Peeters en Theo Wolvecamp is een terugblik op deze voorgeschiedenis .
Tegelijkertijd wordt een aantal nog niet eerder geëxposeerde tekeningen uit 1957 van Jan Henderikse getoond.
Een uitgebreid overzicht van deze periode was voor het laatst in 1984 te zien in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen: Informele kunst in Belgie en Nederland, 1955-1960, een tentoonstelling waar Franck Gribling ook bij betrokken was. Het is van belang nu opnieuw de actualiteit van de toenmalige vernieuwingen aan de orde te stellen, alvorens te laten zien hoe het de protagonisten verder is vergaan.
In het programma volgen, behalve een overzicht van het werk van Gribling zelf, in eerste instantie solotentoonstellingen van onder andere Pieter Engels ( 27 januari – 13 maart , 2011), die reeds in de jaren zestig in Antwerpen in de Wide White Space Galery exposeerde ; Jan Henderikse ( 17 maart – 30 april 2011) en Henk Peeters, die bij de Zero-Nul beweging betrokken waren; Mark Brusse en Cornelius Rogge
City Thoughts is een non-profit organisatie,. die bij verkoop in Locus solus bemiddelt tussen de deelnemende kunstenaars en het publiek.